Новости

Списки лиц, присоединившихся к иску Сити Фитнес

Первый иск (судья Войт А.В.) 
Номера заявлений: с 1 по 133

Аверкиев А.С.
Акулов А.С.
Ананьев Ю.Ю.
Ананьева В.В.
Андрюшенок С.Д.
Андрюшенок Т.Ф.
Ахиярова Д.Р.
Бабыкин Д.А.
Батуева Т.А.
Берсенев А.А.
Болдырева Л.Г.
Болкова Н.Г.
Бочарова Н.М.
Бояршинова Е.Ю.
Бунькова Т.А.
Валиева Е.Ю.
Василицина О.А.
Василицина С.А.
Васина Л.А.
Веснина В.С.
Волкова Л.Ф.
Галлимулина Р.И.
Горбунова А.А.
Гудков Д.В.
Дегтярева Т.П.
Дмитриева Н.С.
Дорофеева И.В.
Евсеев В.Д.
Ежов Д.Н.
Захарова М.Е.
Зиятдинова Г.Р.
Зубарева И.И.
Зубарева К.А.
Ибрагимова Э.Д.
Иванцова Л.Б.
Ивкина Г.Б.
Ивкина С.Ю.
Ильин Е.А.
Имшенецкая С.В.
Искорцева Н.С.
Казанцева С.В.
Камалова Э.Р.
Качусова Л.В.
Кожевников В.В.
Кордюкова Т.В.
Коровина Е.М.
Коршунова Я.Л.
Коряков А.В.
Корякова Е.В.
Коскова А.А.
Костылев В.Д.
Кравчук В.А.
Кропотов В.С.
Кропотова П.С.
Кудин А.Д.
Кузнецова Н.П.
Кузьмина А.Ю.
Латвинова Е.А.
Лебедева Н.В.
Лычаков В.И.
Майорова Л.Б.
Максимова И.К.
Малаховский П.И.
Маркина О.Р.
Мелкозерова А.В.
Менькина Е.П.
Михайлов А.А.
Молостова Г.В.
Назаров А.И.
Наумова Н.С.
Нуриевой Л.А.
Осинцева Е.Л.
Паршукова Н.А.
Патрина М.А.
Перепелкина М.В.
Перфильева А.Ю.
Покутнева Я.С.
Пономарева Т.Ф.
Потапова Г.Л.
Пылаева Н.А.
Резникова Н.П.
Рогова В.А.
Романкив С.С.
Рукавишникова Е.А.
Румянцев Т.А.
Ряскина Т.И.
Салимов Е.М.
Салимова А.Е.
Салимова З.А.
Сапунов В.А.
Сапунов В.В.
Сапунова Л.Н.
Саталкин Н.И.
Седова Е.А.
Сивцова Н.А.
Силкина Е.М.
Скворцова А.И.
Слугина М.Ю.
Сурганова И.Б.
Суслова Н.М.
Титова Е.А.
Тихонова И.М.
Томилова И.Э.
Уткина М.Б.
Файзрахманов Р.Х.
Халикова С.Ю.
Хамитова Л. А.
Харлампиев С.А.
Хороших А.С.
Цирулев В.Ю.
Цыбин М.Ю.
Цыбина О.В.
Черепанова Л.Н.
Чернов А.Д.
Чунихин И.М.
Чупрунова Э.З.
Шабанов С.Ю.
Шарипов Р.М.
Шарнина С.А.
Шереметьева В.Г.
Шестаков А.В.
Ширяева О.С.
Шока И.А.
Штайнбах М.С.
Шулакова Е.И.
Шулакова С.П.
Эсаулова Н. И.
Южакова И.Н.
Юмакаева Ж.А.
Якименко О.В
Яковлева А.В.
Якурнова Л.С.
Ярхо Я.А.

Второй иск (судья Королева Е.В.) 
Номера заявлений с 134 по 223

134 Ильиных В.А.
135 Ситников О.А.
136 Чистяков
137 Лыжова Е.С.
138 Каленкова И.Н.
139 Востров Д.О.

140 Третьякова М.В.
141 Спиридонова А.Д.
142 Курмангазиева Е.А.
143 Сафина Л.Р.
144.2 Щукина И.К.
144.1 Щукина И.К.
145 Феофилатова Н.А.
146 Галкина О.А.
147 Галкин П.О.
148 Березуцкая О.А.
149 Воложанинова Е.А.
150 Матвиенко С.В.
151 Матвиенко Л.Ю.
152 Ветошкина Е.В.
153 Попов Д.Н.
154 Рапопорт И.А.
155 Бородина Т.П.
156 Корякина Т.В.
157 Макаров И.Г.
158 Реизова С.А.
159 Пивоварова Л.А.
160 Бородайлюк М.А.
161 Романкив С.С.
162 Рожина А.А.
163 Чунихин И.М.
164 Кубарева Е.В.
165 Безукладникова Ф.Г.
166 Бабушкина С.В.
167 Косецкая Е.В.
168 Зотова В.Г.
169 Быструшкин И.В.
170 Князева О.И.
171 Ибрагимова Э.Д.
172 Гайсина Ю.Д.
173 Минин О.Г.
174 Степанова С.А.
175 Антонова Т.В.
176 Токписев А.С.
177 Турчинская Ю.Е.
178 Земченкова Т.Г.
179 Полежак О.В.
180 Полежак А.В.
181 Зотов М.В.
182 Вайнштейн Г.М.
183 Макарова О.П.
184 Батраков И.С.
185 Задорин Н.М.
186 Парфирова Д.В.
187 Парфиров А.В.
188 Нежданова Н.В.
189 Носова Ю.В.
190 Шабардина П.В.
191 Тимофеев К.М.
192 Осинцева Е.Л.
193 Никитина С.А.
194 Черникова А.П.
195 Хегай А.А.
196 Черникова И.Ф.
197 Перина О.А.
198 Козлов И.А.
199 Довгошея Л.Ю.
200 Плысенко С.А.
201 Григорьев С.Г.
202 Григорьева О.А.
203 Тумашова А.А.
204 Черемичкин С.А.
205 Черемичкина И.А.
206 Малыгина К.О.
207 Матвеева Т.В.
208 Смердов А.А.
210 Кузьминых С.Ю.
209 Обухова Л.Е..
211 Харлампиева Е.Г.
212 Плешкова Е.В.
213 Рудакова Л.Н.
214 Рудаков П.А.
215 Телицин В.В.
216 Кочнева О.М.
217 Чекасина Ю.В.
218 Бутюгин С.Б.
219 Широков А.Ф.
220 Козьминых В.А.
221 ЕвстигнееваД.С.
222 Бондарович Т.П.
223 Лукашук Н.А.


Коллективные иски